Warenwetadvies.nl, adviesbureau voor al uw warenwetzaken

ALGEMEEN
FOOD CONTACT MATERIAAL


PATRYS 2
8521 RC
ST NICOLAASGA
0513 432707 / 06 55700033
Eind 2004 is de EU kaderverordening 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen in werking getreden. Deze verordening vervangt de oude kaderrichtlijn 89/109/EEG en richtlijn 80/590/EEG.

Het basisprincipe is dat alle materialen en voorwerpen die bestemd zijn om direct of indirect met levensmiddelen in contact te komen, voldoende inert moeten zijn zodat de veiligheid, de samenstelling en de sensorische eigenschappen van het levensmiddel niet worden beïnvloed.

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. oude richtlijnen:

  1. De opname van 'actieve en intelligente materialen en voorwerpen' in de regelgeving. Deze moeten specifiek geëtiketteerd worden. Actieve materialen en voorwerpen zijn bedoeld om de houdbaarheid te verlengen of de toestand van verpakte levensmiddelen te handhaven of te verbeteren. Intelligente materialen en voorwerpen zijn bedoeld om de toestand van de verpakte levensmiddelen of de omgeving daarvan aan te geven.
  2. Verpakkingen en voorwerpen moeten per 27 oktober 2006 traceerbaar zijn. Dit moet een eventueel noodzakelijke recall vergemakkelijken.
  3. Etikettering, reclame en presentatie van FCM (Food Contact Materials) mag de consument niet misleiden.
  4. De verordening heeft 17 groepen van materialen en artikelen benoemd waarvoor (mogelijk) specifieke regels zullen gaan gelden. Tot nu toe zijn er specifieke regels voor keramisch materiaal, geregenereerd cellulose en kunststoffen.
  5. FCM moet in de toekomst vergezeld gaan van documenten waaruit blijkt dat het materiaal voldoet aan de geldende eisen. Per 20 mei 2007 is het verboden keramisch materiaal in te voeren of te vervaardigen zonder deze documenten.
  6. Autorisatie van een nieuwe stof die thans niet in een positieve lijst is opgenomen, moet via de EFSA (European Food Safety Authority) plaatsvinden. De nationale bevoegde autoriteit treedt als intermediair op.
  7. De aanbeveling voor het opstellen van specifieke regelgeving om het gebruik van gerecycleerde materialen en voorwerpen een duidelijker juridisch kader te geven en aan te moedigen.

Warenwetadvies.nl kan u van dienst zijn met haar brede expertise en ruime ervaring op het gebied van FCM.


 
© 2005-2022
1935 590 80 9001 2000 2004 advies adviesbureau adviesbureaus adviesburo adviesburos allergeen allergene allergenen allergenenmanagement bruin claims contact eeg eisen etiket etiketten etikettering eu food foods gezondheidsclaim gezondheidsclaims ggo grondstof grondstoffen haccp iso ingredientendeclaratie ingredientendeclaraties jos keuringsdienst kwantitatieve levensmiddel levensmiddelen material materials nederland nederlands nederlandse nicolaasga novel producten recall sint traceability verpakkingen voedingswaardetabel voedsel voedselveiligheid vwa waren warenwet warenwetadvies warenwetadvies.nl warenwetbesluit warenwetregeling wet wetgeving www.warenwetadvies.nl