Warenwetadvies.nl, adviesbureau voor al uw warenwetzaken

ALGEMEEN
ALLERGENENMANAGEMENT


PATRYS 2
8521 RC
ST NICOLAASGA
0513 432707 / 06 55700033
De verplichte etikettering van 12 allergene ingrediënten indien deze bij de bereiding van levensmiddelen gebruikt worden, veroorzaakt veel onrust bij fabrikanten van levensmiddelen en toeleveranciers.
Daarnaast is er veel aandacht in de pers voor allergenen in levensmiddelen en de mogelijke risico´s hiervan.
In beginsel kunnen alle eiwitten in voeding allergische reacties oproepen, maar EU richtlijn 2003/89 richt zich slechts op 12 specifieke stoffen en de afgeleide producten daarvan.

Kernpunten richtlijn EU 2003/89:

  • Het betreft 12 stoffen en hun derivaten, die bij bedoelde aanwezigheid in het recept vermeld moeten worden op het etiket.
  • Uiterlijk 25 november 2005 moet het etiket aangepast zijn. (ook voor sterke drank!)
  • Geen onderscheid tussen ingrediënten of technologische hulpstoffen.
  • Voor bepaalde afgeleide stoffen is vrijstelling verkregen van de verplichte vermelding.
  • De "25 % -regel" vervalt, slechts voor enkele ingrediënten bestaat nog een 2% regel.
  • EU richtlijn 2003/ 89 omvat geen regels voor kruisbesmetting van allergene stoffen.

Een grondige analyse van de specificaties van uw grondstoffen maar ook de potentiële bronnen van kruisbesmettingen is noodzakelijk om op een verantwoorde manier om te gaan met allergenen. Tenslotte kunnen consumenten al ziek worden van minimale sporen van een verborgen allergeen.
Een allergenen-managementsysteem is daarom vanuit HACCP oogpunt essentieel.
Onzorgvuldigheden m.b.t. allergenen en de etikettering hiervan kunnen leiden tot potentiële gevaren en recalls.
Warenwetadvies heeft veel praktijkervaring op het gebied van allergenen en gebruikt een praktische checklist & beslisboom voor het opzetten van een efficiënt en adequaat allergenen-managementsysteem.


 
© 2005-2022
1935 590 80 9001 2000 2004 advies adviesbureau adviesbureaus adviesburo adviesburos allergeen allergene allergenen allergenenmanagement bruin claims contact eeg eisen etiket etiketten etikettering eu food foods gezondheidsclaim gezondheidsclaims ggo grondstof grondstoffen haccp iso ingredientendeclaratie ingredientendeclaraties jos keuringsdienst kwantitatieve levensmiddel levensmiddelen material materials nederland nederlands nederlandse nicolaasga novel producten recall sint traceability verpakkingen voedingswaardetabel voedsel voedselveiligheid vwa waren warenwet warenwetadvies warenwetadvies.nl warenwetbesluit warenwetregeling wet wetgeving www.warenwetadvies.nl